Vitryggen på nytt.

Så är det då dags igen! Återigen denna vitryggiga hackspett. Återigen koncentreras ansträngningarna på en enda art (SvD 29/1-14). Är det verkligen på den enda, enskilda arten, som alla dessa artbevarande åtgärder skall sättas in? Är det något som vi verkligen har gott om, så är det just arter.

För ett tiotal år sedan fick man 200 miljoner kronor för att bl.a. bevara vitryggen. Pengar som tydligen aldrig har betalats ut. Vad drar vi för lärdom av det? Är det kanske så, att den biotop som vitryggen representerar, successionskog med löv, bedöms som alldeles för orealistisk att återskapa, och att de ekologiska vinsterna inte skulle stå i proportion till kostnaderna.  Det finns som bekant annat med en helt annan angelägenhetsgrad, som är att föredraga!!!

 Vi vet idag, att vi har verkligt oroande klimatförändring på gång. Klimatförändringar som påverkar alla djurs och växters överlevnadsmöjligheter över huvud taget. Det kan faktiskt bli så allvarligt, att hur vi än bär oss åt i dagsläget, så kan hela världens livsmedels- och energiförsörjning komma i gungning. Och blir det riktig besvärligt, kan hela civilisationer, ja hela kulturer försvinna. Men i Sverige skriker vi om en enda art, om den vitryggiga hackspetten . Till sitt försvar menar man, att utrotningen av den vitryggiga hackspetten tyder på att något är fel. Om den försvinner så försvinner många andra arter också, alltså en viss biotop. Detta är helt riktigt, men detta har vi vetat i 20 - 30 år. Samtidigt kan klimatförändringarna komma att påverka en rad andra, för mänskligheten mycket mera värdefulla växt och djurarter än vitryggen. Vad händer t.ex. med våra sädesslag och våra skogsträd? Hur länge skall vi hålla på med att försöka rädda enskilda arter, när hela odlingssystem, ja hela kulturer och civilisationer håller på att gå under? Och skulle så ske, kan vi få problem med folkomflyttningar, som det är länge sedan världen upplevde.

Tänk om vi istället för allt skrivande och diskuterande om den vitryggiga hackspetten hade sagt såhär. Om 50-100 år är det 1,5 - 4  grader varmare och det kommer att regna 20 % mer, än vad det gör idag. Samtidigt kommer havsnivåerna att stiga med 50 - 100 cm. Var det tar vägen med alla extrema vädersituationer, har vi inte en aning om. I stället för vete och korn och sockerbetor kommer vi kanske att odla sockerrör och majs, apelsiner och vindruvor, eller vad …?  I stället för tall och gran kommer våra skogar att bestå av bok, ek och ask (konstruktionsvirke), pil, poppel och Eucalypthus (papper, energi), eller vad ….?. Kommer det att finnas de insekter, som behövs för att pollinera de äpple-, päron- och plommonarter, som överlever kommande klimatförändringar? Vi kommer att ha helt andra arter av blommor och bin i vår natur, antingen vi vill det eller ej och observera!!! detta oavsett vad vi gör idag.

Hade vi sagt och argumenterat så här redan från början, hade vi kunnat få svenska folket, och därmed politikerna, med oss. På så sätt hade Sverige kunnat gå före och verkligen visat på, att det går att i tid ställa om samhället till det som komma skall. Och då kunde Sverige blivit det föregångsland, som naturvårdsorganisationerna och en del politiska partier idag i så hög grad skriker om.

Om vi däremot inte tänker om nu, utan forsätter att bedriva den miljöpolitik, denna fixering vid helt ovidkommande arter, som vi gör i dag, är det risk för, att vi svenskar, om några årtionden, får sitta i våra ekologiska torvhyddor och se välfärden rinna ut mellan fingrarna.

Just i dagarna upplever Kalifornien en torka, som man inte tidigare gjort i modern tid och England drabbats just nu av svåra översvämningar och stormar. Nu är det allvar, och det måste vi få folk att förstå!!!!! Men förstår våra politiska partier, våra naturvårdsorganisationer, Naturskyddsföreningen, Green-pease, WWF, Jorden Vänner m.fl. verkligen detta? Har vi biologer egentligen inte oss själva att skylla? Vi har vetat länge, men vad har vi gjort??? Jo satsat på oväsentligheter, när det gäller helhetsbilden av utvecklingen av ett uthålligt samhälle. Och detta vill tydligen nu representanter för Naturskyddsföreningen (SvD 29/1-14), att vi skall fortsätta med.

 

 

 

 

Information & Rådgivning | | Kommentera |
Upp