Bild 1

Bild 1. 23-årig poppelplantering på Näsbyholms Gods. Fotot taget året innan avverkning, som ägde rum år 2014. Då hade en del träd en diameter på över 30 cm och var upp till 30 m höga.
Information & Rådgivning | |
Upp