Bild 2

Bild 2. 2-årig plantering med långa sticklingar på Oskars Hage. Sticklingarna var 3,5 m långa vid planteringstillfället och borrades ner en meter i marken med vanligt maskinborr. Området är en mycket näringsrik, organogen ängsmark med mycket svåra sommarfroster strax öster om Vombsjön i södra Skåne. Träden är skyddade mot betskador med hjälp av pappcylindrar.
Information & Rådgivning | |
Upp