Bild 3

Bild 3. ”Lång stickling” på Örbyhus, inlindad i flera vara av begagnat rundbalsnät. På Örbyhus har detta sätt att skydda de långa sticklingarna mot älgskador i dag fungerat helt tillfredsställande i tio år. Under motsvarande förhållanden på Johannas äng i södra Skåne rev kronhjorten bort nätet efter en vecka, och samma sak år från år. Nya idéer emottages tacksamt!
Information & Rådgivning | |
Upp