Figur 7

Figur 7. Produktionsmätningar i Kadesjöplanteringens. Den är anlagd 1991 på mellanlera på Västerlen i Skåne och är 8 ha stor. 6 ha är planterat med OP 42 och 2 ha med h-asp (Ekebomixen). Man planterade 1100 plantor per ha. Allt avverkades 2011 och såldes som kubb, massaved och flis. Klimatförhållanden är desamma som på Näsbyholm (Christersson 2011) .
Figure 7. Results of measurements of wood production at Kadesjö plantation. It was planted in 1991 on a clay loam at Västerlen in Skåne and are 8 ha in size. 6 ha was planted with OP 42 and 2 ha with h-asp (Ekebomixen). It was planted with 1100 plants per ha. The whole plantation was harvested and sold as “kubb”, pulpwood and chips. Climatic conditions are the same as at Näsbyholm (Christersson 2011).
Information & Rådgivning | |
Upp