SVT och ekologisk mat

2014-04-01 

SVT och ekologisk mat

Ekologisk mat och ekologisk odling är betydligt mer komplexa och kontroversiella begrepp än vad som framgår i dagens medier. På Sveriges Lantbruksuniversitet på Ultuna och i Alnarp är vi många, som förundras över hur miljöentusiaster och journalister behandlar vissa fakta, och hur man över huvud taget inte tar hänsyn till andra. Här några exempel.

1.      En ”ekologisk” ko utsöndrar, både fram och bak, lika mycket metangas som en ”konventionell” ko, men den ”ekologiska” producerar mindre mjölk (10 - 20% mindre).  Detta är viktigt eftersom metangasen är 22 gånger effektivare än koldioxid vad avser klimatpåverkan. Så per liter mjölk avsöndras mer metangas från en ”ekologisk” ko än från en ”konventionell”.

2.      En gröda som gödslas med kreatursgödsel läcker mer kväve till omgivande bäckar och åar än vad en gröda gör, som gödslas med handelsgödselmedel. Här spelar tidsfaktorn en avgörande roll.

3.      Potatisodlingar sprutas upp till 8 gånger per år med biocider och fungicider för att förhindra att bladmögel och brunröta förstör skörden. Samtidigt finns det genmodifierade potatissorter som är resistenta och inte behöver sprutas över huvud taget. Men dem får lantbrukaren inte använda och inte ens testa för de är genmodifierade. Genmodifiering är en växtförädlingsmetod som, använd med kunskap och eftertanke, betydelsefullt skulle kunna bidraga till att avsevärt minska världssvälten.

4.      Modeordet för dagens miljövård är biologisk mångfald. Och visst, i vissa fall kan bevarandet av mångfalden vara betydelsefull. Men inte alls i den utsträckning som begreppet används idag, då omsorgen om den biologiska mångfalden går före praktiskt taget allt annat .  Är det något vi har gott om på det här klotet, så är det just arter. I Sverige har vi 90 000 beskrivna flercelliga arter av djur och växter. I världen är motsvarande siffra 1,2 miljoner. Men man uppskattar att det finns mellan 5 och 100 miljoner arter till i världen, som ännu inte är upptäckta. Dessutom gäller omsorgen om den biologiska mångfalden endast flercelliga arter, trots att vi vet, att de encelliga organismerna är minst lika viktiga. Varför är det ingen som bryr sig om dessa organismer? (Läs gärna om biologisk mångfald kontra genetisk mångfald i boken: Papperspopplar och Energipilar, finns att köpa på nätet, googla på titeln)

5.      Analyser av 10 påsförpackade sallader från olika företag visar att Garants ekologiska salladsmix innehåller mest Stafylokocker av alla och högt antal av Bacillus cereus. Motsvarande test på ICA:s salladspåse visar att inga farliga bakterier upptäcktes (UNT 2014-03-22)

Detta är bara några exempel på komplexiteten, när det gäller ekologisk odling och ekologisk mat. Det finns fler. Tänk vilken guldgruva här ovan anförda exempel skulle kunna vara för några djupt grävande, oberoende och objektiva journalister vid SVT.

I ställer för ekologisk mat borde vi satsa på närodlat, djurhälsa, rimliga djurtransporter och acceptabla slaktmetoder!

 

.Lars Christersson, SLU

http:// larschristersson.blogg.se

 

 

Information & Rådgivning | |
Upp